Start  |   Informacje  |   Kontakt
Art Farers
O projekcie  


Art Farers to 24-miesięczny wielonarodowy projekt mający na celu wsparcie ponadnarodowej mobilności inicjatyw kulturalnych i mobilności artystów. Celami głównymi są:
  1. Zmobilizowanie artystów do angażowania się w działalność opartą o mobilność,
  2. Zmotywowanie lokalnych władz do tworzenia programów rozwoju kultury, polityki kulturalnej, projektów poświęconych problematyce kultury
  3. Opracowanie procedury, która ułatwi międzynarodową wymianę artystów – wolontariuszy
  4. Umożliwienie kontaktu szkołom (uczniom, nauczycielom), organizacjom wsparcia socjalnego i edukacyjnego z artystami reprezentującymi różne formy sztuki i formy ekspresji (teatr, śpiew, taniec, sztuka piękna, rzemiosło, kreacje artystyczne)
  5. Wniesienie wkładu w artystyczny i kulturalny rozwój lokalnych społeczności w Europie.
W dniach 6-10 lipca 2011 roku odbędzie się seminarium kontaktowe podczas którego organizatorzy przedstawią rezultaty projektu i wypracowane metody działania na rzecz mobilności artystycznej w Europie.
Celem seminarium jest także umożliwienie spotkania, nawiązania kontaktu wielu organizacjom i samorządom europejskim i oczywiście artystom. Celem spotkania będzie:
  1. Poinformowanie reprezentantów lokalnych samorządów o metodach i rezultatach projektu i wsparcie w zakresie podjęcia podobnych działań,
  2. Umożliwienie nawiązania kontaktu reprezentantom lokalnych samorządów, artystom, partnerom, którzy będą mieli stworzoną przestrzeń do rozmowy o dalszej współpracy.
Zaproszono ok. 20 osób z 20 różnych europejskich samorządów. Całkowita ilość osób obecnych na seminarium to 45 osób. Do grona seminarzystów zaproszony został również przedstawiciel Miasta Mława. To niewątpliwie wyróżnienie dla naszej dotychczasowej działalności na poziomie ponadnarodowym – będziemy jedynymi reprezentantami z Polski w tym zacnym gronie.
Liczymy na to, że nasza obecność na seminarium pozwoli nam nawiązać liczne kontakty i aplikować w następnych latach o środki z kolejnego programu UE - Kultura
Data wpisu: 12-08-2011r.
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl