Start  |   Informacje  |   Kontakt
Wiem więc myślę ekonomicznie
O projekcie  

Głównym celem projektu upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży
gimnazjalnej w Mławie. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację celów
szczegółowych takich jak:

1. możliwość podniesienia poziomu wiedzy uczestników w zakresie finansów i bankowości
2. zwiększenie zainteresowania młodzieży szeroko rozumiana problematyką ekonomiczną
3. podniesienia poziomu wiedzy w zakresie funkcjonowania gospodarki, zrozumienie mechanizmów gospodarczych i ich funkcjonowania na zasadzie „naczyń połączonych”
4. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych oraz rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości i podejmowania inicjatyw gospodarczych oraz racjonalnego zarządzania kapitałem i finansami.

Atrakcyjne przygotowanie zajęć oraz imprez kończących projekt powinno zachęcić młodzież do większego zainteresowania przedmiotami ekonomicznymi także w momencie wyboru dalszej drogi edukacyjnej, czy zawodowej. Niestety nadal bardzo wiele młodych osób wybiera w szkołach przedmioty humanistyczne, argumentując, iż ma problemy ze zrozumieniem przedmiotów ścisłych. Ekonomia i finanse wydołują podobną reakcję, gdyż często kojarzone są jedynie z liczbami, a zapominamy jak ważne w ekonomii są zagadnienia społeczne. Realizacja projektu pozwoli, przynajmniej u części uczniów przełamać ten nieuzasadniony lęk i zrozumieć jak zdobyta wiedza doskonale może przełożyć się na codzienne życie i codziennie podejmowane decyzje. Atrakcyjne przygotowanie zajęć oraz imprez kończących projekt powinno zachęcić młodzież do większego zainteresowania przedmiotami ekonomicznymi także w momencie wyboru dalszej drogi edukacyjnej, czy zawodowej.

W ramach projektu młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach w ramach 6 modułów:

I – podstawy gospodarki wolnorynkowej i podstawy ekonomii
II – gospodarka - system „naczyń połączonych”. Zrozumienie mechanizmów gospodarczych i ich powiązania z procesami społecznymi
III – działalność Narodowego Banku Polskiego i banków komercyjnych
IV – wspólna waluta europejska i inne waluty
V – zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
VI – racjonalne zarządzanie finansami osobistymi i finansami przedsiębiorstwa (oszczędzanie, inwestowanie)

Wartość projektu: 15 200,00 zł

Kwota przyznanego dofinansowania: 9200 zł

Data wpisu: 25-06-2009r.
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl