Start  |   Informacje  |   Kontakt
Wiem więc myślę ekonomicznie III edycja
O projekcie  

W  tym r oku  Miasto  Mława  już  po  raz  trzeci  otrzymała  dofinansowanie  z  Narodowego  Banku  Polskiego
na projekt pod nazwą: „Wiem - więc myślę ekonomicznie”. W roku 2009 i 2010 Narodowy Bank Polski był mecenasem podobnych projektów, można zatem powiedzieć że projekt ekonomiczny na stałe wpisał się w kalendarz imprez w Naszym Mieście.
Tegoroczna edycja oprócz rozpowszechnienia wśród młodzieży podstawowych zagadnień z wiedzy ekonomicznej i postaw oszczędnościowych, stawia sobie za cel zaszczepienie myślenia proekologicznego, które również przynosi wymierne efekty finansowe.
Udział w projekcie weźmie 10 uczniów z Gimnazjum nr 1 i 10 uczniów z Gimnazjum nr 2. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji cyklu szkoleń dla młodzieży zainteresowanej udziałem w projekcie, które odbywać się będą w Mławie w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia poświęcone będą następującym zagadnieniom:
I – Podstawy gospodarki wolnorynkowej i podstawy ekonomii.
II – Polityka pieniężna i budżet państwa .
III – Działalność Narodowego Banku Polskiego i banków komercyjnych.
IV – Młody przedsiębiorca- jak prowadzić przedsiębiorstwo „oszczędnie”.
V – Od konsumpcji do inwestycji – nowe pokolenie- nowe myślenie: 
       1. Czy oszczędzać, czy inwestować. 
       2. Nie puszczaj pieniędzy z dymem 
       3. Finanse publiczne w okresie kryzysu i prosperity
VI – marketing i reklama w biznesie.
W ramach realizacji projektu zostanie zorganizowany wyjazd do Warszawy gdzie młodzież będzie mogła zwiedzić Centralę Narodowego Banku Polskiego (w tym Muzeum Numizmatyczne NBP), Mennicę Państwową. Również na przełomie maja i czerwca młodzież odwiedzi Centrum Informacji Europejskiej w Płocku, gdzie będzie mogła zapoznać się z polityką zrównoważonego rozwoju, w tym z polityką wprowadzania wspólnej waluty europejskiej EURO, a także polskiej prezydencji w radzie UE.
Tradycja stało się również że całość projektu podsumowuje Mławski Konkurs Ekonomiczny. Konkurs odbędzie się
w dniu 9 czerwca w Auli Auditorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie,
ul. Warszawska 52. O honorowy patronat nad konkursem wystąpimy do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Marka Belki. NBP dofinansuje również narody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w III Mławskim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.

Data wpisu: 01-04-2011r.
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl