Start  |   Informacje  |   Kontakt
Wehikuł czasu-człowiek i natura w przestrzeni dziejów
O projekcie  
O projekcie

Miasto Mława od wielu już lat współpracuje z Miastem Raseiniani na mocy umowy partnerskiej Town Twinning. W ramach programu Europa dla Obywateli organizowaliśmy spotkania organizacji społecznych, włodarzy miast. W działania partnerskie bardzo chcemy w coraz większym stopniu angażować młodzież. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży stanowi doskonałą płaszczyznę realizacji tych zamierzeń. Jest to pierwszy projekt miasta realizowany w ramach wspomnianego Funduszu.
Tematyka projektu to odkrywanie artystycznej inspiracji człowieka przez naturę, który to element został rozszerzony na ogólną rolę kulturotwórczą wynikającą z kontaktu człowieka z naturą – od zachowań magicznych, przesądów, poprzez formy rozrywki i spędzania wolnego czasu do rozwoju nauki i techniki.
Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie wśród młodych ludzi świadomości ekologicznej i szanowania otaczającego nas środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych w swoim najbliższym otoczeniu.

Realizując projekt chcemy, by uczestnicy prócz uzyskanej nowej i pogłębionej wiedzy nt. ekologii, wartości przyrodniczej naszych regionów, edukacji artystycznej i teatralnej, mieli również możliwość osobistego rozwoju:
- rozwoju zainteresowań, być może odkryciu nowych zdolności
- rozwoju postaw tolerancyjnych i szacunku do różnorodności poprzez kontakt z inna kulturą, językiem, obyczajem,
- rozwoju osobistej wrażliwości na środowisko naturalne, los innych żywych istot, niepozostawanie obojętnym na okrucieństwo wobec zwierząt, niszczenie środowiska
- poszukiwaniu metod aktywnego, konstruktywnego spędzania wolnego czasu
- włączenie się w działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez przygotowanie przedstawienia teatralnego dla mieszkańców i promocję postaw proekologicznych wśród mieszkańców.

 

Wartość projektu: 30 000,00zł

Kwota przyznanego dofinansowania: 22 867,00zł


Data wpisu: 23-09-2009r.
 
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl