Start  |   Informacje  |   Kontakt
Projekt Y-Participation
O projekcie  
Projekt Y-Participation

To kolejny projekt Miasta Mława, tym razem złożony wspólnie z Młodzieżowa Radą Miasta. Już od wrzesnia rozpoczniemy realizacje etapu przygotowawczego, którego celem jest przekazanie młodzieży jak największej ilości informacji o Unii Europejskiej i istocie udziału młodych ludzi życiu społecznym. To olbrzymie przedsiewzięcie organizacyjne. W całym projekcie udział bierze 74 młodych ludzi z Mławy (30 osób), i Hiszpańskich Miast Atarfe (20 osób) i Colindres (24 osoby). W projekcie przewidziany jest także udział ekspertów, przedstawicieli władz samorządowych, parlamentarzystów i europarlamentarzystów.
Już w dniach 5-9 października 2009r. Mławę odwiedzi 20 młodych Hiszpanów, którzy wspólnie z mławska młodzieżą przeprowadza w naszym mieście symulacje obrad Parlamentu Europejskiego. To doskonały sposób doswiadczenia, jak w rzeczywistości przebiega proces demokratyczny, ale także doskonały sposób na naukę trudnej sztuki poszukiwania kompromisu i porozumienia. Prócz wspomnianych zajęć przygotowane również zajęcia z uczenia się międzykulturowego, zajęcia integracyjne z elementami edukacji pozaformalnej.
Na poczatku listopada w Colindres odbędzie się konferencja podsumowująca przebieg symulacji. Jej celem jest także wypracowania jak najlepszego sposobu wspólpracy samorządów lokalnych z młodzieżą i poszukiwanie jak najlepszych sposobów zachęcania młodzieży do pełnego udziału w demokracji.
W ramach projektu wydana zostanie broszura ze stanowiskiem końcowym konferencji, a także stworzona zostanie strona internetowa – stanowiąca forum wymiany doświadczeń – i jak mówi tytuł projektu tworząca młodzieżową sieć na rzecz demokracji.

Wartość projektu: 249 540,00 zł

Kwota przyznanego dofinansowania: 50 000Euro ok. 209 540 zł


Data wpisu: 19-07-2009r.
 
Zobacz również
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl