Start  |   Informacje  |   Kontakt
Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III
O projekcie  
Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania

Miasto Mława zrealizuje projekt systemowy „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” nr POKL.09.01.02-14-226/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.2.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Termin realizacji: 01.08.2013 – 30.06.2014
Wartość projektu: 367 241,10 PLN
Przyznane dofinansowanie: 367 241,10 PLN

W ramach projektu mławskie szkoły podstawowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, komputery, programy i gry edukacyjne, zabawki. Na pomoce dydaktyczne przeznaczono   133 780,10 PLN. Kwota dotacji: 233 460,00 PLN przeznaczona jest na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III.

Łącznie  zrealizowane zostanie  3510  godzin lekcyjnych zajęć , w tym:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, integracja sensoryczna,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia w mławskich podstawówkach będą  realizowane w roku szkolnym 2013/2014.

Galeria zdjęć:
Data wpisu: 10-09-2013r.
 
Zobacz również
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl